Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAYANIQLI İNKİŞAF ÜZRƏ MİLLİ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASI